Pyroforte Effekten

Ettersom antennelsestemperaturen er den laveste temperaturen et materiale kan antennes ved er det noe underlig at antennelse likevel kan skje ved vesentlig lavere temperaturer, skriver Jan P. Stensaas i sin SINTEF-rapport om varmgang i elektrisk materiell og utstyr som tennkilde i bygninger. Dette kan du lese mer om her…